VWO 6 - Wiskunde D

Leerjaar:VWO 6 – 2019-2020
Vak: Wiskunde D
Methode:Getal en Ruimte VWO D, 11e editie, deel 2 en 4; Voor dit vak wordt er geen centraal examen afgenomen. Het eindcijfer wordt volledig bepaald door het PTA.
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de toetsen uit 5V (GTO)30 %Nee
T611TW1Hoofdstuk 13: “Kegelsneden”35 %S135Ja
Totaal % weging SE65%
Afwijking hulpmiddel: geen