VWO 6 - Wiskunde B

Leerjaar:Vwo 6 - 2020-2021
Vak: Wiskunde B
Methode:Getal en Ruimte VWO B, 11e editie, deel 3 en 4
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde cijfers 5VWO30%
T611TW1H10: Meetkunde met vectorenE35%S135ja
H14: Meetkunde toepassen
T621TW2H13: Limieten en asymptotenB6, C35%S135ja
H15: Afgeleiden en primitieven
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:Grafische rekenmachine, geodriehoek