VWO 6 - Wiskunde B

Leerjaar:VWO 6 – 2019-2020
Vak: Wiskunde B
Methode::Getal en Ruimte VWO B, 11e editie, deel 4; De volledige examenstof is te vinden op: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2018-wiskunde-b-vwo/2018/vwo/f=/syllabus_wiskunde_B%20_2_versie_vwo_2018_nader_vastgesteld_3.pdf
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de toetsen uit 5V (GTO)30,00%Nee
T611TW1Hoofdstuk 13: Limieten en asymptoten35,00%S135Ja
Hoofdstuk 14: Meetkunde toepassen par. 1 en 2
T621TW2Hoofdstuk 14: Meetkunde toepassen par 3 en 435,00%S45Ja
Hoofdstuk 15: Afgeleiden en primitieven
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:geen