VWO 6 - Wiskunde A

Leerjaar:Vwo 6 - 2020-2021
Vak: Wiskunde A
Methode::Getal en Ruimte VWO A, 11e editie, deel 3 en 4 + reader statistiek
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde cijfers 5VWO25%nee
T611TW1Reader 'Statistiek met de computerE75%C/I90nee
T612TW1H9: KansverdelingenE5, E635%S90ja
H11: Het toetsen van hypothesen
T621TW2H12: Exponenten en logaritmenB1, C, D2, D335%S90ja
H13: Toepassingen van de differentiaalrekening
H14: Allerlei formules
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:Grafische rekenmachine, geodriehoek