VWO 6 - Nederlands

Leerjaar:VWO 6 – 2019-2020
Vak: Nederlands
Methode::Nieuw Nederlands 5/6V & Literatuur, geschiedenis en leesdossier
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de toetsen uit 5V (eindcijfer 5V)10%10nee
HD611P1Leesverslag 10I
T611P1Debat15%M20ja
T612TW1Schrijfopdracht (betoog of beschouwing)35%C135ja
HD621P2Leesverslag 11 & 12 & balansverslag & literatuurlijst in drievoudI
T621TW2Leesvaardigheid (tekstbegrip en samenvatting)15%S180ja
T622TW2Literatuur (gelezen boeken & gedichten inclusief literatuurgeschiedenis)20%M15nee
T623TW2Spreekvaardigheid (wordt getoetst tijdens het mondeling)5%nee
Totaal % weging SE100%
Stof voor het CE: https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-vwo-2/2020/vwo
Afwijking hulpmiddel: bij T611, T622 en T623 is geen woordenboek toegestaan