VWO 6 - Nederlands

Leerjaar:VWO 6 – 2020-2021
Vak: Nederlands
Methode:Nieuw Nederlands 5/6V & Literatuur, geschiedenis en leesdossier
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de toetsen uit 5V (eindcijfer 5V)A1 A2 A3 C D E1 E2 E3 F20%nee
HD611P1Leesverslag 10E1 E2I
T611P1DebatB D A1 A2 A315%M20ja
T612TW1Schrijfopdracht (betoog of beschouwing)C D30%C135ja
HD621P2Leesverslag 11 (gedichten) & 12 & balansverslag & literatuurlijst in drievoudE1 E2I
T621TW2Leesvaardigheid (tekstbegrip en samenvatting)A1 A2 A3 D10%S180ja
T622TW2Literatuur (gelezen boeken & gedichten inclusief literatuurgeschiedenis)E1 E2 E320%M15nee
T623TW2Spreekvaardigheid (wordt getoetst tijdens het mondeling)B5%nee
Totaal % weging SE100%
Stof voor het CE: https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-vwo-2/2021/vwo
Afwijking hulpmiddel: bij T611, T622 en T623 is geen woordenboek toegestaan