VWO 6 - Natuurkunde

Leerjaar:VWO 6 – 2019-2020
Vak: Natuurkunde
Methode:Natuurkunde Overal, 4VWO, 5VWO, 6VWO 4e editie; Stofomschrijving CE: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-natuurkunde-vwo/2019/f=/natuurkunde_2_versie_vwo_2019.pdf
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de toetsen uit 5V (GTO)20%-S-Nee
PO600Gemiddelde van de Praktische Opdracht(en) uit 5V (GPO)-20%P-Nee
T611TW1Hoofdstuk 12 “Elektrische Velden” en 30%-S135Ja
Hoofdstuk 13 “Magnetische Velden”
T621TW2Hoofdstuk 14 “Mechanica en Samenhang” en 30%-S135Ja
Hoofdstuk 15 “Quantumwereld” en
Hoofdstuk 16 “Finale”
Totaal % weging SE80%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE20%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:
geen