VWO 6 - Natuurkunde

Leerjaar:VWO 6 – 2020-2021
Vak: Natuurkunde
Methode:Natuurkunde Overal, 4VWO, 5VWO, 6VWO 4e editie; Stofomschrijving CE: : https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-natuurkunde-vwo/2021/vwo/f=/natuurkunde_3_versie_vwo_2021.pdf
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de toetsen uit 5V (GTO)13%-S-Nee
PO600Gemiddelde van de Praktische Opdracht(en) uit 5V (GPO)-20%P-Nee
T611TW1Hoofdstuk 12 “Elektrische Velden” en D225%-S135Ja
Hoofdstuk 13 “Magnetische Velden”D2
T621P2Opdracht ModellerenI217%135Nee
T622TW2Hoofdstuk 14 “Mechanica en Samenhang” en F125%-S135Ja
Hoofdstuk 15 “Quantumwereld” en
Hoofdstuk 16 “Finale”
Totaal % weging SE80%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE20%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:geen