VWO 6 - Management en organisatie

Leerjaar:VWO 6 – 2019-2020
Vak: Management & Organisatie
Methode::200% MO voor VWO
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
PO600Gemiddelde van de PO’s uit 4V (GPO)5%
T600Gemiddelde van de toetsen uit 5V (GTO)15%
T61141Domein A: vaardigheden - werken met bronnen10 %S45nee
Domein E3: Financieel beleid in commerciële organisaties:
industriële ondernemingen
T612TW1HERHALINGSTOETS 25%S135Ja
Domein C : Financiering - Module 6 t/m 12
Domein E : Financieel beleid – Module 13 t/m 20
T6216Domein A: vaardigheden - werken met bronnen 10 %S45nee
T622TW2Alle CE stof35%S180Ja
Totaal % weging SE95%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE5%
Totaal % weging SE100%
CE stof: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-management-en/2020/vwo/f=/management_en_organisatie_vwo_2020_versie_2.pdf
Afwijking hulpmiddel: geen