VWO 6 - Latijnse taal en Cultuur

Leerjaar:VWO 6 – 2019-2020
Vak: Latijnse Taal en Cultuur
Methode:Eindexamensyllabus 2019; Vernietiging en Hoop in de Aeneis van Vergilius CE Stof: https://www.examenblad.nl/examen/latijnse-taal-en-cultuur-vwo/2020/vwo
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de tentamens uit 5 VWO20 %
PO600Gemiddelde van de praktische opdrachten uit 5 VWO10 %
T611TW1Vragen over de eindexamensyllabus 35 %S90ja
T621TW2Vragen over de eindexamensyllabus en proefvertaling (teksten van Vergilius)35 %S180ja
Totaal % weging SE90%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE10%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel: geen