VWO 6 - Latijnse taal en Cultuur

Leerjaar:VWO 6 – 2020-2021
Vak: Latijnse Taal en Cultuur
Methode:Eindexamensyllabus 2021; Cicero Pro Sexto Roscio, De aanval is de beste verdediging (Eisma 2020),CE Stof: https://www.examenblad.nl/examen/latijnse-taal-en-cultuur-vwo/20201vwo
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de tentamens uit 5 VWOA1,A2,B3,B4,C5,C6,D,E20 %
PO600Gemiddelde van de praktische opdrachten uit 5 VWOA1,A2,B3,B4,C5,C6,D,E10 %
T611TW1Vragen over de eindexamensyllabus A1,A2,B3,B4,C5,C6,D,E35 %S90ja
T621TW2Vragen over de eindexamensyllabus en proefvertaling (teksten van Cicero)A1,A2,B3,B4,C5,C6,D,E35 %S180ja
Totaal % weging SE90%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE10%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel: geen