VWO 6 - Kunst

Leerjaar:VWO 6 – 2020-2021
Vak: Kunstvak Beeldende Vorming, KUA
Methode:Bespiegeling & door de docent verstrekt materiaal Stofomschrijving CE: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-kunst-vwo/2021/vwo/f=/kunst_vwo_5_versie_2021_nadere_vaststelling.pdf.Het eindcijfer voor “Kunstvak Beeldende Vorming” is het gemiddelde van het CE-cijfer voor KuA en het SE-cijfer voor KuBV
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
PO611P1KUBV; Opdracht 1, door de docent verstrekt domein A B (SD A1,2)AB12 %PNee
PO61241KUBV; Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie Opdracht 1 Subdomein A3 domein BAB6 %INee
PO61344KUA; Kunstgeschiedenis, scriptie 1e helft 20e eeuw (CE 2021) domein A B CABC8 %INee
T611TW1KUBV; Reader “Beeldende begrippen” domein ABAB6 %S45Ja
PO621P2KUBV; Opdracht 2, door de docent verstrekt domein A B (SD A1,2)AB12 %PNee
PO62251KUBV; Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie Opdracht 2 domein A B AB6 %INee
PO6232KUA; Kunstgeschiedenis, scriptie 2e helft 20e eeuw (CE 2021) domein A B CABC8 %INee
PO631P2-3KUBV; Opdracht 3, door de docent verstrekt (4 werken) domein A BAB34 %PNee
PO63214KUBV; Werkverslag, presentatie beeldaspecten en vaktheorie Opdracht 3 domein A (SD A3), BAB8 %PNee
HD621P1-3mondeling presentatie studie / beroep domein CCM
HD63116Inrichting examenexpositie 22 april
Totaal % weging SE6%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE94%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel: geen