VWO 6 - Griekse taal en Cultuur

Leerjaar:VWO 6 – 2020-2021
Vak: Griekse Taal en Cultuur
Methode:Examensyllabus 2020: Euripides Bacchae: De mens in conflict met het goddelijke CE-stof: https://www.examenblad.nl/examen/griekse-taal-en-cultuur-vwo/2021
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de tentamens uit 5 VWOA1,A2,B3, B4, C5,C6,E720 %
PO600Gemiddelde van de praktische opdrachten uit 5 VWOA1,A2,B3, B4, C5,C6,D,E710 %
T611TW1Vragen over de eindexamensyllabus (teksten Euripides)A1,A2,B3,B4,C5,C6,E735%S90ja
T621TW2Vragen over de eindexamensyllabus en proefvertaling (teksten Euripides)A1,A2,B3,B4,C5,C6,E735%M180ja
Totaal % weging SE90%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE10%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel: geen