VWO 6 - Griekse taal en Cultuur

Leerjaar:VWO 6 – 2019-2020
Vak: Griekse Taal en Cultuur
Methode:Examensyllabus 2020: Plato, Symposium. De kracht van Eros (Eisma 2019); CE-stof: https://www.examenblad.nl/examen/griekse-taal-en-cultuur-vwo/2020
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de tentamens uit 5 VWO20 %
PO600Gemiddelde van de praktische opdrachten uit 5 VWO10 %
T611TW1Vragen over de eindexamensyllabus (teksten Plato)35%S90ja
T621TW2Vragen over de eindexamensyllabus en proefvertaling (teksten Plato)35%S180ja
Totaal % weging SE90%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE10%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel: geen