VWO 6 - Geschiedenis

Leerjaar:VWO 6 – 2019-2020
Vak: Geschiedenis
Methode:Feniks: Overzicht van de geschiedenis. Geschiedenis voor de bovenbouw VWO Walburg Pers. Training voor het nieuwe examen met historische contexten VWO
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de tentamens uit 5 VWO20%nee
PO600Gemiddelde van de praktische opdrachten uit 5 VWO10%
T611TW1Tijdvak 1 t/m 8 - in grote lijnen30%S90ja
Tijdvak 9 De tijd van wereldoorlogen
HC Duitsland
Thema: genocide
Thema: Van Nederlands-Indië naar Indonesië
T621TW2Tijdvak 1 t/m 9 - in grote lijnen40%S90ja
Tijdvak 10 De tijd van televisie en computer
HC De Koude Oorlog
Thema: genocide
Thema: Van Nederlands-Indië naar Indonesië
Totaal % weging SE90%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE10%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:
geen woordenboek toegestaan