VWO 6 - Frans

Leerjaar:VWO 6 – 2020-2021
Vak: Frans
Methode:Grandes Lignes
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de toetsen uit 5V (GTO)10 %
T611P1Toets Chapitre 1 + extra vocabulaire + extra verbesA, B, C, D10 %S45Ja
HD611P1Dossier met opdrachtenAINee
T612TW1SpreekvaardigheidC1, C220 %M15Ja
T621P2Cito: Kijk- en luistervaardigheid, donderdag 28 januari 2021B20 %KL75Ja
T622P2Toets grammatica + vocabulaire + verbesA, B, C, D10 %S45Ja
T623P2LiteratuurE10 %S45Ja
HD621P2Dossier met opdrachtenAINee
T624TW2Schrijfvaardigheid: mail/forumbericht/recensieD20 %S135Ja
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:
er mag geen woordenboek gebruikt worden behalve Woordenboek NE » FA bij T624