VWO 6 - Economie

Leerjaar:6 vwo– 2021-2022
Vak:Economie
Methode:LWEO Lesbrieven, online methode LWEO en examenbundel
ToetsWeekStofomschrijvingDomeinenWeegfactor SEWeging POWijzeDuurHerkansbaar
eindcijfer 5V20%
HD611P1Grafische vaardighedenA1 t/m A40%S/C/I*nee
T611P1Lesbrief Vraag & Aanbod (herhalingsstof 4V) +A1 t/m A4, B,C, D, E20%S/C*45nee
Lesbrief Marktgedrag (herhalingsstof 5V)F, G3, G5, H2
T612TW1Lesbrief Mobiliteit + aantekeningenA1 t/m A4, B, C, D, E1, F, G2 t/m G420%S/C*135ja
HD621P2Economische verbanden A1 t/m A4, H, I0%S/C/I*nee
T621P2Conjunctuur (herhalingsstof 5V)A1 t/m A4, K10%S/C*45nee
T622TW2Lesbrief: Wereldeconomie + alle lesbrieven + aantekeningenA t/m I30%S/C*180ja
Totaal % weging SE100%
https://www.examenblad.nl/examenstof/conceptsyllabus-economie-vwo-2022/2021/vwo/f=/economie_vwo_2022_versie_1.pdf
Afwijking hulpmiddel: geen * te beoordelen door de sectie/vakdocent