VWO 6 - Economie

Leerjaar:VWO 6 – 2019-2020
Vak: Economie
Methode:Index, economie voor de tweede fase, VWO in combinatie met LWEO Lesbrieven en de LWEO Online Module, Samengevat en Examenbundel
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde uit V5 ,Tussentijdse toetsen en Tentamens30%
PO600Gemiddelde uit V5 PO10%
T 61140De Nederlandse Economie (herhaling): Hfstk: 1, 2, 3 en 410%S45Ja
T612TW1LWEO Wereldeconomie: Hfstk: 1, 2, 3 en 420%S135Ja
Keuzeonderwerp: Credit Crisis
Klaslokaalexperiment
T6215Markten en Welvaart (herhaling): Hfstk: 1, 2, en 310%S45Ja
Keuzeonderwerp: MVO
T622TW2Alle C.E. Stof20%S120Ja
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel: geen
CE stof: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-economie-vwo/2020/vwo/f=/economie_vwo_2020_versie_2.pdf