VWO 6 - Biologie

Leerjaar:VWO 6 – 2019-2020
Vak: Biologie
Methode::Nectar 4VWO, 5VWO en 6VWO, 3e editie; Stofomschrijving CE: Syllabus biologie 2020 vwo
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de toetsen uit 5V (GTO)20%Nee
PO600Gemiddelde van de praktische opdracht(en) uit 5V (GPO)20%Nee
T61145H17 Stedelijke ecosystemen20%S100ja
H18 Wereldwijde kringlopen
H1 Gedrag
H2 Soorten en populaties
H3 Ecosystemen
H8 Evolutie
H9 Bloedsomloop
H10 Uitscheiding
H11 Voeding en vertering
H12 Afweer
T6213H19 DNA20 %S100Ja
H20 Eiwit
H4 Cel en leven
H5 Onderzoek
H6 Voortplanting
H7 Erfelijkheid
H13 Hormonen
H14 Zenuwstelsel
H15 Waarnemen
H16 Sport
Totaal % weging SE60%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE20%
Totaal % weging SE80%
Afwijking hulpmiddel: geen