VWO 6 - Biologie

Leerjaar:VWO 6 – 2020-2021
Vak: Biologie
Methode:Nectar 4VWO, 5VWO en 6VWO, 3e editie; Stofomschrijving CE: Syllabus biologie 2021 vwo
ToetsPeriodStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de toetsen uit 5V (GTO)12,5%Nee
PO600Gemiddelde van de praktische opdracht(en) uit 5V (GPO)20%Nee
T611P1H11 Voeding en vertering H12 Afweer H13 HormonenB2 B3 B5 D3 B4 D2 A167,5%S90Nee
T612TW1H19 DNA, H20 Eiwit, H4 Cel en leven, H5 Onderzoek, H6 Voortplanting, H7 Erfelijkheid, H13 Hormonen, H14 Zenuwstelsel, H15 Waarnemen, H16 SportA8 A14 A16 B1 B2 B3 B4 B6 B7 C1 C2 D1 D2 D4 E1 E2 E3 F120%S100Ja
T621P2H17 Stedelijke ecosystemen, H18 Wereldwijde kringlopen, H21 Planten, H1 Gedrag, H2 Soorten en populaties, H3 Ecosystemen, H8 Evolutie, H9 Bloedsomloop, H10 Uitscheiding, H11 Voeding en vertering, H12 AfweerA8 A12 A13 A16 B1 B2 B3 B4 B5 B8 C2 C3 D1 D2 D3 D5 F1 F2 F3 F420%S100Ja
T622TW2Alle hoofdstukken van Nectar 4V, 5V en 6V B1 B2 B3 B4 B5 B8 C1 C2 C3 D1 D2 D5 E3 F1 F220%S120Ja
Totaal % weging SE80%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE20%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel: geen