VWO 6 - Bedrijfseconomie

Leerjaar:VWO 6 – 2020-2021
Vak: Bedrijfseconomie
Methode:Bedrijfseconomie in Balans, inclusief online methode in en Examenbundel
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-bedrijfseconomie-vwo/2021/vwo/f=/bedrijfseconomie_vwo_2021_versie_6.pdf
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de toetsen uit 5V (GTO)20%
HD611P1Vakspecifieke- en rekenvaardighedenA1 t/m A6, B t/m F0%S/C/I*nee
T611P1Financieel Beleid (H32 t/m H34 + aantekeningen)A1 t/m A3, A5, A6, F210%S/C*45nee
T612TW1Financieel beleid (H28 t/m 38 + aantekeningen) +A1 t/m A3, A5, A625%S/C*135Ja
Herhalingsstof rechtsvormen (H12 + aantekeningen) +F, B3, D2
financiering (H18, H19 + aantekeningen)F, B3, D2
HD621P2Werken met bronnenA1 t/m A6, B t/m F0%S/C/I*nee
T621P2Financieel beleid (H39 t/m 45 + aantekeningen)A1 t/m A6, G10%S/C*45nee
T622TW2Herhalingstoets (alle CE stof)A1 t/m A6, B, C2, D2, E2, F, G35%S/C*180Ja
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:geen; * te beoordelen door de sectie / vakdocent