VWO 6 - Aardrijkskunde

Leerjaar:VWO 6 – 2019-2020
Vak: Aardrijkskunde
Methode::Wereld van 6VWO; Stofomschrijving CE: Syllabus 2019 aardrijkskunde VWO
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de toetsen uit 5V (GTO)20%
PO600Gemiddelde van de praktische opdracht(en) uit 5V (GPO)10%
PO611P1LEEFOMGEVING Praktische groepsopdracht ‘Geografisch onderzoek eigen leefomgeving’5%C/I
T611TW1WERELD ‘Globalisering’ (H1)30%S90Ja
HD621P2Aardrijkskunde OlympiadeS120
Totaal % weging SE50%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE15%
Totaal % weging SE65%
Afwijking hulpmiddel:geen