VWO 6 - Aardrijkskunde

Leerjaar:VWO 6 – 2020-2021
Vak: Aardrijkskunde
Methode:'Wereld van' 6VWO; Stofomschrijving CE: Syllabus 2021 aardrijkskunde VWO
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T600Gemiddelde van de toetsen uit 5V (GTO)10%
PO600Gemiddelde van de praktische opdracht(en) uit 5V (GPO)15%
PO611P1Domein A & C praktische opdracht ‘mondiaal milieuvraagstuk’A1, C25%C/I
T611TW1Domein B & C toets ‘Globalisering’ en 'Middellandse Zeegebied'B1, C135%S90Ja
T621TW2Domein D en E toets'Zuid-Amerika' en 'vraagstukken Nederland'D1, E135%S90Ja
Totaal % weging SE80%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE20%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:Bij alle tentamens is Grote Bosatlas 54e of 55e editie toegestaan