VWO 5 - Griekse taal en Cultuur

Leerjaar:VWO 5 – 2019-2020
Vak: Griekse Taal en Cultuur
Methode::Palladion
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T511P1Grammaticatoets1xS45Ja
T512P1Woordjestoets1xS45Ja
PO511P1Werkstuk over behandelde stof, Griekse/Romeinse filosofie2xInvtJa
T513TW1Vragen over gelezen teksten4xS90Ja
T521P2Grammaticatoets1xS45Ja
T522P2Woordjestoets1xS45Ja
PO521P2Werkstuk: Hollywood en de Oudheid2xInvtJa
T523P3Mondeling gelezen literatuur4xM30Ja
T531P3Grammaticatoets1xS45Nee
T532P3Woordjestoets1xS45Nee
PO531P3Werkstuk over eindexamenauteurs (Cicero, Euripides)2xInvtNee
T533TW3Vragen over gelezen teksten/proefvertaling4xS180Nee
Totaal % weging SE10%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE20%
Totaal % weging SE30%
Afwijking hulpmiddel: geen