VWO 5 - Griekse taal en Cultuur

Leerjaar:VWO 5 – 2020-2021
Vak: Griekse Taal en Cultuur
Methode:Palladion
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T511P1GrammaticatoetsA 11xS45Ja
T512P1WoordjestoetsA11xS45Ja
PO511P1Werkstuk over behandelde stof, Griekse/Romeinse filosofieA1, A2, B3, B4, C5,C6,D,E2xInvtJa
T513TW1Vragen over gelezen teksten4xS90Ja
T521P2GrammaticatoetsA11xS45Ja
T522P2WoordjestoetsA11xS45Ja
PO521P2Werkstuk: Hollywood en de OudheidA1, A2, B3,B4,C5,C6,D,E2xInvtJa
T523TW2Vragen over gelezen stof4xS90Ja
T531P3GrammaticatoetsA11xS45Nee
T532P3WoordjestoetsA11xS45Nee
PO531P3Werkstuk over eindexamenauteurs (Homerus)A1,A2,B3,B4,C5,C6,D,E2xInvtNee
T533TW3Vragen over gelezen teksten/proefvertalingA1,A2,B3,B4,C5,C6,D,E4xS180Nee
Totaal % weging SE20%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE10%
Totaal % weging SE30%
Afwijking hulpmiddel: geen