VWO 5 - Geschiedenis CM

Leerjaar:VWO 5 – 2019-2020 CM
Vak: Geschiedenis
Methode:Feniks. Overzicht van de geschiedenis. Geschiedenis voor de bovenbouw VWO
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T511TW1Tijdvak 1 t/m 4 - in grote lijnen 4xS90ja
Tijdvak 5 De tijd van ontdekkers en hervormers
Tijdvak 6 De tijd van regenten en vorsten
HC De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
PO521P2Thema: Ons koloniaal verleden - onderzoek en presentatie1xS/Mnee
PO531P3PO Ping! Post uit de 19e eeuw2xS/Mnee
PO532P3Wereldgeschiedenis1xSnee
T531TW3Tijdvak 1 t/m 7 in grote lijnen4xS90nee
Tijdvak 8 De tijd van burgers en stoommachines
Geschiedenis van de democratische rechtsstaat
Thema: De industriële samenleving
Thema: Van Nederlands-Indië naar Indonesië
Totaal % weging SE20%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE10%
Totaal % weging SE30%
Afwijking hulpmiddel:
geen woordenboek toegestaan