VWO 5 - Frans

Leerjaar:VWO 5 – 2020-2021
Vak: Frans
Methode:Grandes Lignes
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T511P1 SO examenvoca+ signaalwoordenA1xS25Nee
T512P1REP Chapitre 1A, B, C, D2xS45Ja
HD511P1Dossier met opdrachtenAINee
T513TW1Kijk- en/of luistervaardigheidB4xS75Ja
T521P2REP chapitre 2A, B, C, D2xS45Ja
T522P2Film maken in groepjesC4xM10 – 12Nee
T523P2REP Ch 4A, B, C, D2xS45Ja
HD521P2Dossier met opdrachtenAINee
T524TW2SchrijfvaardigheidD4xS90Ja
HD531P3Dossier met opdrachtenA, DINee
T531P3REP Chapitre 5A, B, C, D2xS45Nee
T532P3LiteratuurE2xS45Nee
T533TW3SpreekvaardigheidC4xM10Nee
T534TW3LeesvaardigheidA4xS90Nee
Totaal % weging SE10%
Afwijking hulpmiddel:
Bij T524: woordenboek Ne-\fa en bij T534 woordenboek Fa - Ne toegestaan