VWO 5 - Frans

Leerjaar:VWO 5 – 2019-2020
Vak: Frans
Methode::Grandes Lignes
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T51141 SO examenvoca1xS25Ja
T51245REP Chapitre 12xS45Ja
HD51148Dossier met opdrachtenINee
T513TW1Kijk- en/of luistervaardigheid4xS75Ja
T5215REP chapitre 22xS45Ja
T52211Film maken in groepjes4xM10 – 12Nee
HD52112Dossier met opdrachtenINee
HD531P3Dossier met opdrachtenINee
T531P3REP Chapitre 3+42xS45Nee
T532P3Schrijfvaardigheid2xS45Nee
T533TW3Leesvaardigheid2xS90Nee
Totaal % weging SE10%
Afwijking hulpmiddel:
Bij T532: woordenboek Ne-\fa en bij T533 woordenboek Fa - Ne toegestaan