VWO 5 - Economie

Leerjaar:VWO 5 – 2019-2020
Vak: Economie
Methode:: LWEO Lesbrieven plus de LWEO Online Module
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T51141Marktgedrag: Hfstk: 1 en 22xS45Ja
T512TW1Marktgedrag: Hfstk: 1 en 2 en 3 en 44xS135Ja
Economische Crisis: Hfstk: 1
Klaslokaalexperiment
PO521P2Pensioenvraagstukken 4xSNee
T5217Economische Crisis: Hfstk 2 en 3 en 42xS45Ja
T53120Economische Modellen: Hfstk: 3 en 42xD45Nee
T532TW3Marktgedrag: Hfstk 1 t/m 44xD135Nee
Vraag en Aanbod: Hfstk: 1 t/m 6
Totaal % weging SE10%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE10%
Totaal % weging SE20%
Afwijking hulpmiddel: geen