VWO 5 - Aardrijkskunde

Leerjaar:VWO 5 – 2020-2021
Vak: Aardrijkskunde
Methode:De wereld van
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
PO511P1Domein A & B praktische opdracht ‘Het wereldverdelingsvraagstuk’A1, A2, B1, B21xC/I
T511TW1Domein E toets ‘Wateroverlast’ E14xS90Ja
PO521P2Domein C praktische opdracht 'het mondiaal klimaatvraagstuk'C21xC/I
PO522P2Domein D praktische opdracht ‘Achtergrondartikel Zuid-Amerika’A1, A2, D21xC/I
T521TW2Domein D toets 'actuele vraagstukken Zuid-Amerika’ D24xS90Ja
PO531P3Domein E praktische groepsopdracht ‘leefomgeving’A1, A2, E21xC/I
T531TW3Domein E toets ‘Stedelijke gebieden’E14xS90Nee
Totaal % weging SE15%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE15%
Totaal % weging SE30%
Afwijking hulpmiddel:Bij alle tentamens is De grote Bosatlas 54e/ 55e editie toegestaan