VWO 4 - Wiskunde D

Leerjaar:VWO 4 – 2019-2020
Vak: Wiskunde D
Methode::Getal en Ruimte VWO B, 11e editie, deel 1,2 en 3
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T411TW1H1: “Combinatoriek”1xS90Ja
H3: “Kansrekening”
H5: “Discrete kansverdeling”
HD4214/5Nederlandse Wiskunde OlympiadeS120Nee
T421TW2H2: “Discrete wiskunde”1xINee
H6: “Discrete dynamische modellen”
H7.3: “Bewijzen, volledige inductie”
H7.4: “Bewijzen, andere bewijsmethoden”
T431TW3H7.1: “Bewijzen, bewijzen in driehoeken en vierhoeken”1xINee
H7.2: “Bewijzen, bewijzen in cirkels”
H9: “Meetkundige plaatsen en raaklijneigenschappen”
Afwijking hulpmiddel:geen