VWO 4 - Nederlands

Leerjaar:VWO 4 – 2019-2020
Vak: Nederlands
Methode:Nieuw Nederlands 4V & Literatuur, geschiedenis en leesdossier
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
HD411P1Leesautobiografie en leesverslag 1I
T411P1Gereedschapstoets verhaalanalyse *2xS45nee
T412P1Gereedschapstoets tekstbegrip (in groepjes)1xS45nee
T413TW1Trimestertoets tekstbegrip en samenvatten8xS90ja
HD421P2Leesverslag 2I
T421P2Gereedschapstoets werkwoordspelling en interpunctie *2xS45nee
T422P2Gereedschapstoets woordenschat * 2xS45nee
HD431P3Leesverslag 5I
Afwijking hulpmiddel:
* Bij deze toets(en) mag geen woordenboek worden gebruikt