VWO 4 - Maatschappijleer

Leerjaar:VWO 4 – 2019-2020
Vak: Maatchappijleer
Methode:Thema’s maatschappijleer
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
PO411P1Een Maatschappelijk Probleem15%Snee
PO412P1Rechtsstaat15%Snee
PO422P2Parlementaire Democratie II15%Snee
PO423P2Presentatie eigen politieke partij10%Mnee
PO431P3Verzorgingsstaat15%Snee
PO432P3Multiculturele samenleving30%Snee
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel: geen