VWO 4 - Geschiedenis

Leerjaar:VWO 4 – 2019-2020
Vak: Geschiedenis
Methode:Feniks: Overzicht van de geschiedenis. Geschiedenis voor de bovenbouw VWO. Derde editie;
Feniks. Het Midden-Oosten"
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T411TW1Tijdvak 1 De tijd van jagers en boeren4xS90ja
Tijdvak 2 De tijd van Grieken en Romeinen
PO421P2Middeleeuwen (presentatie/les)2xMnee
PO431P3Het Midden-Oosten2xS/Mnee
Totaal % weging SE (mee naar 5V)5%
Afwijking hulpmiddel:geen woordenboek toegestaan