VWO 4 - Frans

Leerjaar:VWO 4 – 2019-2020
Vak: Frans
Methode:Grandes Lignes
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T41145REP chapitre 1 + examenvoca2xS45Ja
HD41148Dossier met opdrachtenINee
T412TW1Leesvaardigheid4xS90Ja
T4216REP chapitre 22xS45Ja
T42211REP chapitre 32xS45Ja
HD42112Dossier met opdrachtenINee
T431P3REP chapitre 42xS45Nee
T432P3Schrijfvaardigheid2xS45Nee
T433TW3Leesvaardigheid2xS90Nee
HD431TW3Dossier met opdrachtenINee
Afwijking hulpmiddel:
er mag geen woordenboek gebruikt worden behalve bij: T412. Bij T433 mag een woordenboek FA-NL gebruikt worden.