VWO 4 - Economie

Leerjaar:VWO 4 – 2019-2020
Vak: Economie
Methode:LWEO Lesbrieven en de LWEO Online Module
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T41140Levensloop: Hftsk: 1 en 22xS45Ja
T412TW1Levensloop: Hfstk: 1 en 2 en 3 en 4 en 54xS90Ja
T4215Levensloop: Hfstk: 6 en 72xS45Ja
T43116Vraag en Aanbod: Hfstk: 42xS45Nee
T432TW3Gedragseconomie: Hfstk: 1 tot en met 44xS90Nee
Vraag en Aanbod: Hfstk: 5 en 6
Afwijking hulpmiddel: geen