Mavo 4 - Wiskunde

Leerjaar:Mavo 4 – 2020-2021
Vak: Wiskunde
Methode:Getal en Ruimte 4 VMBO-KGT deel 1 en deel 2, editie 2016
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T400Gemiddelde van de toetsen uit 3M (GTO)30%Nee
T411P1Hoofdstuk 1 “Statistiek”WI/K/7 WI/V/310%S45Ja
T412TW1Hoofdstuk 2, 4 en 7 “Verbanden”WI/K/4 WI/V/1 WI/V/325%S90Ja
T421P2Hoofdstuk 5 “Rekenen, meten en schatten”WI/K/2 WI/K/5 WI/K/810%S45Ja
T422TW2Hoofdstuk 3, 6 en 8 "Meetkunde"WI/K/1 WI/K/3 WI/K/625%S90Ja
Totaal % weging SE100%
Stofomschrijving CE: Alle hoofdstukken met uitzondering van hoofdstuk 1.
Afwijking hulpmiddel:Gradenboog bij T411