Mavo 4 - Wiskunde

Leerjaar:Mavo 4 – 2019-2020
Vak: Wiskunde
Methode::Getal en Ruimte 4 VMBO-KGT deel 1 en deel 2, editie 2016
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T400Gemiddelde van de toetsen uit 3M (GTO)30%Nee
T411P1Hoofdstuk 1 “Statistiek”10%S45Ja
T412TW1Hoofdstuk 2, 4 en 7 “Verbanden”25%S90Ja
T421P2Hoofdstuk 5 “Rekenen, meten en schatten”10%S45Ja
Totaal % weging SE100%
Stofomschrijving CE: Alle hoofdstukken met uitzondering van hoofdstuk 1.
Afwijking hulpmiddel:Gradenboog bij T411