Mavo 4 - Rekenen

Leerjaar:Mavo 4 – 2020-2021
Vak:Rekentoets 3F
Methode:Smartrekenen: Beoordeling 'voldoende' op HD431 bij score vanaf 70% op eindtoets 3F. Beoordeling 'goed' op HD431 bij score vanaf 85% op eindtoets 2F. Afname eindtoets TW2 en TW3.
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
HD431Eindtoets 2FGetallen0,00%C60 minJa
Verhoudingen
Meten en meetkunde
Verbanden
Afwijking hulpmiddel: Geen