Mavo 4 - Nederlands

Leerjaar:Mavo 4 – 2020-2021
Vak: Nederlands
Methode:Nieuw Nederlands 4 vmbo-gt
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T400Gemiddelde van de toetsen uit 3M (eindcijfer 3M)K1 K2 K3 K6 K7 K8 V1 V2 V330%nee
HD411P1Fictiedossier opdracht 4 + gedichtenK8 I
T411TW1De onderdelen lezen, woordenschat en taalverzorging uit hoofdstuk 1 - 5K1 K2 K3 K620%S90ja
HD421P2Fictiedossier opdracht 5 + inleveren volledige literatuurlijstK8I
T421P2Mondeling n.a.v. fictiedossier + vrije keuze van 3 uit 6 gedichten (spreekvaardigheid 20%, kennis van fictie 80%)K1 K5 15%M15nee
T422P2Kijk- en luistertoets NederlandsK415%K/L100ja
T423TW2Artikel, zakelijke e-mail / brief, samenvattingK7 V1 V2 V3 20%S90ja
Totaal % weging SE100%
Stof voor het CE: https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-gl-en-tl-vmbo/2021/vmbo-tl
Afwijking hulpmiddel: bij de tentamens Nederlands is geen woordenboek toegestaan