Mavo 4 - Nederlands

Leerjaar:Mavo 4 – 2019-2020
Vak: Nederlands
Methode::Nieuw Nederlands 4 vmbo-gt
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T400Gemiddelde van de toetsen uit 3M (eindcijfer 3M)30%nee
HD411P1Fictiedossier opdracht 4 + gedichtenI
T411TW1De onderdelen lezen, woordenschat en taalverzorging uit hoofdstuk 1 - 520%S90ja
HD421P2Fictiedossier opdracht 5 + inleveren volledige literatuurlijstI
T421P2Mondeling n.a.v. fictiedossier + vrije keuze van 3 uit 6 gedichten (spreekvaardigheid 20%, kennis van fictie 80%)15%M15nee
T422P2Kijk- en luistertoets Nederlands15%K/L100ja
T423TW2Artikel, zakelijke e-mail / brief, samenvatting20%S90ja
Totaal % weging SE100%
Stof voor het CE: https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-gl-en-tl-vmbo/2020/vmbo-tl
afwijking hulpmiddel: bij de tentamens Nederlands is geen woordenboek toegestaan