Mavo 4 - Natuur en Scheikunde-2

Leerjaar:Mavo 4 – 2019-2020
Vak: Natuur- en scheikunde 2 (NST)
Methode:NOVA NASK 2, 4 VMBO GT (4e editie) handboek + werkboek A en B; Stofomschrijving CE: https://www.examenblad.nl/examenstof/natuur-en-scheikunde-2-vmbo/2019/vmbo-tl/f=/nask2.pdf
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T400-Gemiddelde van de toetsen uit 3 MAVO (GTO)20 %----
PO400-Gemiddelde van de praktische opdrachten uit 3 MAVO (GPO)-5 %---
T41139“ionen en verhoudingsformules” (par 1.4 en 1.5).5%S45Nee
T41241“chemische reacties” hoofdstuk 25 %S45Ja
T413TW 1Hoofdstuk 1, 3, 4; “stoffen en deeltjes”, “verbrandingen” en “mengen en scheiden”.15 %S90Ja
T4212“zouten” hoofdstuk 510 %S45Ja
T4227“zuren en basen” hoofdstuk 610 %S45Ja
PO421P2Praktische opdracht(en): “Vaardigheden 3 t/m 12”.15 %INVTNee
T423TW 2Hoofdstuk 7, 8, 9; “water en reinigen”, “materialen” en “koolstofchemie”15 %S45Ja
Totaal % weging SE80%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE20%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:: Bij T411 is het gebruik van Binas niet toegestaan.