Mavo 4 - Natuur en Scheikunde-1

Leerjaar:Mavo 4 – 2020-2021
Vak: Natuur- en Scheikunde 1 (NSE)
Methode:Nova-4kgt Stofomschrijving CE: Syllabus Natuur- en scheikunde 1 2021 VMBO-GT
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T400-Gemiddelde van de toetsen uit 3M21%--Nee
T411P1H1 Krachten, H3 EnergieNASK1/K/9 NASK1/K/59%S45Ja
T412TW1H1 Krachten, H2 Warmte, H3 Energie, H4 Elektriciteit, H5 GeluidNASK1/K/9 NASK1/K/6 NASK1/K/5 NASK1/K/8 20%S90Ja
T421P2H7 Stoffen, H8 MaterialenNASK1/K/4 NASK1/K/10 10%S45Ja
T422TW2H6 Werktuigen, H9 Schakelingen, H10 Beweging, H11 Kracht en bewegingNASK1/K/9 NASK1/K/5 NASK1/V/1 NASK1/V/2 20%S90Ja
PO421Practicum dossier 'Onderzoeken en ontwerpen'NASK1/K/1 NASK1/K/2 NASK1/K/3 NASK1/V/3 20%P/INee
Totaal % weging SE80%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE20%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:geen