Mavo 4 - Natuur en Scheikunde-1

Leerjaar:Mavo 4 – 2019-2020
Vak: Natuur- en Scheikunde 1 (NSE)
Methode::Nova; Stofomschrijving CE: Syllabus Natuurscheikunde 1 2020 VMBO-GT
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T400-Gemiddelde van de toetsen uit 3M30%--Nee
T41141H1 Krachten10%S45Ja
H3 Energie
T412TW1H1 Krachten20%S90Ja
H2 Warmte
H3 Energie
H4 Elektriciteit
H5 Geluid
T42151H7 Stoffen10%S45Ja
H8 Materialen
PO421Praktische vaardigheden 'Onderzoeken en ontwerpen'20%P/INee
Totaal % weging SE90%
Afwijking hulpmiddel:geen