Mavo 4 - Lichamelijke opvoeding

Leerjaar:Mavo 4 – 2019-2020
Vak: Lichamelijke Opvoeding
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
HD411P1Sportorïentatie: in de les (werkmap) De leerling kan een sport organiseren en spelen in groepsverbandP/SNEE
Spel: Basketbal
HD412P1Sportief deelnemen, presentie en daltonvaardighedenPNEE
HD421P2Sportorïentatie op 2 sporten in de vrije ruimte (buiten lestijd) + verslag = HDP/S SNEE
Sportorïentatie: SportfolioP
Spel: Badminton
HD422P2Sportief deelnemen, presentie en daltonvaardighedenPNEE
Per periode dient de leerling vanaf twee keer afwezigheid bij een blokuur, deze in overleg met de docent in te halen.
Afwijking hulpmiddel: geen