Mavo 4 - Lichamelijke opvoeding

Leerjaar:Mavo 4 – 2020-2021
Vak: Lichamelijke Opvoeding
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
HD411P1Corona: De leerling kan een honkloopspel spelen, onderhouden en organiseren.K1, K2, K3, K4PNEE
Corona: Sportorïentatie: in de les (werkmap) De leerling kan een sport organiseren en spelen in groepsverbandK9P/SNEE
HD412P1Spel: BasketbalK1, K2, K3, K4PNEE
Sportief deelnemen, presentie en daltonvaardighedenK2, K3PNEE
HD421P2Sportorïentatie op 2 sporten in de vrije ruimte (buiten lestijd) + verslag = HDK9P/SNEE
Sportorïentatie: SportfolioK9, K1SNEE
Spel: BadmintonK1, K2, K3, K4PNEE
Sportief deelnemen, presentie en daltonvaardighedenK2, K3PNEE
Per periode dient de leerling vanaf twee keer afwezigheid bij een blokuur, deze in overleg met de docent in te halen.
Afwijking hulpmiddel: geen