Mavo 4 - Frans

Leerjaar:Mavo 4 – 2020-2021
Vak: Frans
Methode:Grandes Lignes Stofomschrijving CE: leesvaardigheid cito
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T400P1Gemiddelde uit 3 Mavo26%--
T411P1Tentamen chapitre 6 + 7MVT/K/123413%S45Ja
HD411P1LeesvaardigheidMVT/K/14, MVT/V/1INee
HD412P1SchrijfvaardigheidMVT/K/7INee
T412TW1Tentamen SchrijfvaardigheidMVT/K/23718%S75Ja
HD421P2LuistervaardigheidMVT/K/5,MVT/V/INee
HD422P2LeesvaardigheidMVT/K/1234,MVT/V14INee
T421P2Tentamen Kijk- en luistervaardigheid (Cito: dinsdag 2 februari 2021)MVT/K/518%KL75Ja
T422P2Toets examenvocaMVT/K/2347%S20Ja
T423TW2Tentamen spreekvaardigheidMVT/K/6, MVT/V/4518%M15Ja
Totaal % weging SE100%
Stofomschrijving CE: leesvaardigheid cito
Afwijking hulpmiddel:
bij de schoolexamens Frans is geen woordenboek toegestaan, behalve bij T412, hierbij mag woordenboek NE - FR gebruikt worden