Mavo 4 - Duits

Leerjaar:Mavo 4 – 2020-2021
Vak: Duits
Methode: ZugSpitse
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T400Gemiddelde uit 3 Mavo26 %---
T411P1Toets Grammatica en Idioom MVT/K/1/2/3/4/710 %S45Ja
T412P1Toets Grammatica en idioomMVT/K/1/2/3/4/710%S45Ja
T413P1Toets SchrijfvaardigheidMVT/K/710 %S45Ja
T414TW1Leestoets CITO MavoMVT/K/1/2/3/4/7 MVT/V/114%S120Ja
T421P2Kijk- en luistervaardigheid 26 Januari 2021MVT/K/510 %KL75Nee
T422P2Toets Grammatica en idioom MVT/K/1/2/3/4/710%S45Nee
T423TW2Spreekvaardigheid (mondeling)MVT/K/6 MVT/V/4510%M15Nee
Totaal % weging SE100%
Centraal Schriftelijk Examen - Leesvaardigheid
Afwijking hulpmiddel:alleen bij T412 is een woordenboek Ne - Du toegestaan en alleen bij T413 en T423 is een woordenboek Du - Ne toegestaan