Mavo 4 - Duits

Leerjaar:Mavo 4 – 2019-2020
Vak: Duits
Methode: ZugSpitse
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T400Gemiddelde uit 3 Mavo40 %---
T411P1Toets Grammatica en Idioom Schreiben 10 %S45Ja
T412P1Toets Schrijfvaardigheid10 %S45Ja
T413TW1Leestoets CITO Mavo5%S120Ja
T421P2Toets Grammatica en Idioom Sprechen10%S45Ja
T422P2Kijk- en luistervaardigheid 22 Januari 202010 %KL75Nee
T423P2Spreekvaardigheid (mondeling)10%M20Nee
Totaal % weging SE100%
Centraal Schriftelijk Examen - Leesvaardigheid
Afwijking hulpmiddel:alleen bij T412 is een woordenboek Ne - Du toegestaan en alleen bij T413 en T423 is een woordenboek Du - Ne toegestaan