Mavo 4 - Biologie

Leerjaar:Mavo 4 – 2019-2020
Vak:Biologie
Methode::Biologie voor jou 7de druk (delen 3a, 3b, 4a en 4b); Stofomschrijving CE: Syllabus biologie 2020
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T400Gemiddelde van de toetsen uit 3M (GTO)24%Nee
PO400Gemiddelde van de praktische opdracht(en) uit 3M (GPO)6%Nee
T41140BVJ3: Thema 2 Voortplanting en ontwikkeling5%S45Nee
BVJ3: Thema 3 Erfelijkheid
BVJ3: Thema 4 Ordening en evolutie
T412TW1BVJ4: Thema 1 Planten25%S90Ja
BVJ4: Thema 2 Ecologie
BVJ4: Thema 3 Mens en milieu
BVJ4: Thema 4 Voeding en vertering
T4213BVJ3: Thema 5 Regeling5%S45Nee
BVJ3: Thema 6 Zintuigen
BVJ3: Thema 8 Gedrag
T422TW2BVJ4: Thema 5 Gaswisseling25%S100Ja
BVJ4: Thema 6 Transport
BVJ4: Thema 7 Opslag, uitscheiding en bescherming
PO421P2Praktische opdracht(en) Bewegen10%P/INee
Totaal % weging SE84%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE16%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:geen