Mavo 4 - Aardrijkskunde

Leerjaar:MAVO 4 jaar 2020-2021
Vak: Aardrijkskunde
Methode:De wereld Van; CE stof: domeinen Water, Bevolking en Weer en klimaat
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T400Gemiddelde uit 3 MAVO25%
T411TW1hfst 1 WaterK6 en V330%S90ja
hfst 2 Bevolking par. 1 t/m 8K8 en V5
T421P2hfst 1, 2 en 3, SO BegrippenK4, K6, K8, V1, V3, V515%S45nee
T422TW2hfst 2 Bevolking par. 9 t/m 16K8 en V530%S90ja
hfst 3 Weer en klimaat K4 en V1
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:geen