Mavo 3 - Nederlands

Leerjaar:Mavo 3 – 2019-2020
Vak:Nederlands
Methode:Nieuw Nederlands 3 vmbo-gt
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
HD311P1Fictiedossier opdracht 1I
T311P1De onderdelen lezen, woordenschat en taalverzorging uit hoofdstuk 12%S45Nee
T312TW1De onderdelen lezen, woordenschat en taalverzorging uit hoofdstuk 1 - 34%S90Ja
HD321P2Fictiedossier opdracht 2I
T321P2De onderdelen lezen, woordenschat, grammatica en spelling hoofdstuk 4 - 5 6%S45Nee
T322TW2Artikel, zakelijke brief / e-mail , samenvatting als voorbereiding op het examen6%S90Ja
HD331P3Fictiedossier opdracht 3 en reader met 6 gedichten, uitgekozen door de docent, opnemen in het fictiedossierI
T331P3Alle spelling uit hoofdstuk 1 - 66%S45Nee
T332TW3Leesvaardigheid (tekstbegrip), als voorbereiding op het examen6%S90Nee
Totaal % weging SE30%
Afwijking hulpmiddel: bij de tentamens Nederlands is geen woordenboek toegestaan