Mavo 3 - Natuur- en scheikunde-2

Leerjaar:Mavo 3 – 2019-2020
Vak: Natuur- en scheikunde 2 (NST)
Methode:NOVA NASK 2 4e editie, 3 VMBO GT handboek + werkboek A en B.
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
PO311P1Titratie van citroenzuur-2%INvtNee
T311TW1Hoofdstuk 1 en 2; “scheikunde, een wetenschap” en “water”7%-S45Ja
T3215Atoomsoorten1%-S20Nee
T3228Kloppend maken van reactievergelijkingen2%-S45Ja
PO331P3Brand in de school-3%INvtNee
T331TW3Hoofdstuk 5 en 6; “in vuur en vlam” en “grondstoffen uit de aarde”10%-S45Nee
Totaal % weging SE20%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE:5%
Totaal % weging SE25%
Afwijking hulpmiddel:
bij T321 is het gebruik van Binas niet toegestaan