Mavo 3 - Geschiedenis

Leerjaar:Mavo 3 – 2020-2021
Vak:Geschiedenis
Methode:Geschiedenis werkplaats ¾ VMBO-KGT (Informatie- en werkboek)
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T311TW 1Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland. Leerstof H-2 inclusief bronnen en begrippen.K1, K2, K3 en K78%S45Ja
T321TW 2De koloniale relatie Indonesië – Nederland Het Indonesisch – Nederlands conflict 1945 – 1949. Leerstof H-3 inclusief bronnen en begrippen.K1, K2, K3 en K48%S45Ja
T331P3Verslag bronnenopdracht bij 3 Thema’s: Sociale Zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland, De koloniale relatie Indonesie – Nederland en De Koude Oorlog.K1, K2, K3, K4, K7 en K96%INee
T332TW3De Koude Oorlog. Leerstof H-5 inclusief bronnen en begrippen.K1, K2, K3 en K98%S45Nee
Totaal % weging SE30%
Afwijking hulpmiddel: geen