Mavo 3 - Geschiedenis

Leerjaar:Mavo 3 – 2019-2020
Vak:Geschiedenis
Methode::Geschiedenis werkplaats ¾ VMBO-KGT (Informatie- en werkboek)
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T311TW1Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland. Leerstof H-2 inclusief bronnen en begrippen8%S45Ja
T331TW3De Koude Oorlog. Leerstof H-5 inclusief bronnen en begrippen8%S45Nee
T33225Verslag bronnenopdracht bij 3 Thema’s: Sociale Zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland, De koloniale relatie Indonesie – Nederland en De Koude Oorlog.8%INee
Totaal % weging SE24%
Afwijking hulpmiddel: geen