Mavo 3 - Frans

Leerjaar:Mavo 3 – 2019-2020
Vak: Frans
Methode::Grandes Lignes
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T31142Toets Ch.1 voca + verbes1 %S30ja
T31244Toets Ch. 13 %S45ja
T313TW1Toets Ch. 2 voca + verbes + textes Ch 1 + 24 %S45ja
HD3113Handelingsdeel luistervaardigheid
T3213Toets Ch. 23 %S45ja
T3227Toets Ch. 3 voca + verbes1 %S30ja
T32311Toets Ch 33%S45ja
T331P3Toets Ch. 5 voca + verbes1 %S30nee
HD331Handelingsdeel spreekvaardigheid
HD33226Handelingsdeel leesvaardigheid
HD333P3Handelingsdeel schrijfvaardigheid
T333TW3Toets Ch. 5 + brief5 %S45nee
Totaal % weging SE26%
Afwijking hulpmiddel: bij alle tentamens geen woordenboek toegestaan