Havo 5 - Wiskunde D

Leerjaar:Havo 5 – 2019-2020
Vak: Wiskunde D
Methode::Getal & Ruimte HAVO D, 11e editie, deel 2 en 3
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500Gemiddelde van de toetsen uit 4H (GTO)30 %Nee
T511TW1Hoofdstuk 9: “Afgeleide en tweede afgeleide”35 %S135Ja
Hoofdstuk 10: “Toetsen van hypothesen”
T521TW2Hoofdstuk 8: "Groeiprocessen"35 %S135Ja
Hoofdstuk 12: “Functies met e-machten en natuurlijke logaritmen”
Totaal % weging SE100%
Voor dit vak wordt er geen centraal examen afgenomen. Het eindcijfer wordt volledig bepaald door het PTA.
Afwijking hulpmiddel:geen