Havo 5 - Wiskunde D

Leerjaar:Havo 5 – 2020-2021
Vak: Wiskunde D
Methode:Getal & Ruimte HAVO D, 11e editie, deel 2 en 3
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500Gemiddelde van de toetsen uit 4H (GTO)30 %Nee
T511TW1Hoofdstuk 9: “Afgeleide en tweede afgeleide”B5, B6, E35 %S135Ja
Hoofdstuk 10: “Toetsen van hypothesen”
T521TW2Hoofdstuk 8: "Groeiprocessen"E, F35%S135Ja
Hoofdstuk 12: "Functies met e-machten en natuurlijke logaritmen"
Totaal % weging SE100%
Voor dit vak wordt er geen centraal examen afgenomen. Het eindcijfer wordt volledig bepaald door het PTA.
Afwijking hulpmiddel:Grafische rekenmachine, geodriehoek