Havo 5 - Wiskunde B

Leerjaar:Havo 5 2020 - 2021
Vak:Wiskunde B
Methode:Getal en Ruimte HAVO B, 11e editie, deel 2 en 3
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500Gemiddelde cijfers 4HAVO30%
T511P1H5: Machten, exponenten en logaritmenB1, B225%S90ja
H9: Exponentiële verbanden
T521P2H8: GoniometrieB, D425%S90ja
H11: Verbanden en functies
T522TW2H7: Meetkunde met coördinatenC20%S90ja
H10: Meetkundige berekeningen
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:Grafische rekenmachine, geodriehoek