Havo 5 - Wiskunde A

Leerjaar:Havo 5 – 2019-2020
Vak: Wiskunde A
Methode:Getal & Ruimte HAVO A, 11e editie, deel 3
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500Gemiddelde van de toetsen uit 4H (GTO)25%Nee
T511TW1Hoofdstuk 6: "Statistiek en beslissingen"35 %S90Ja
Hoofdstuk 10: “Statistische variabelen”
T512TW1Reader: “Statistiek op de computer”5 %C90Nee
Totaal % weging SE65%
De volledige examenstof is te vinden op: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2017-wiskunde-a-havo/2018/vwo/f=/syllabus_wiskunde_a_havo_2017_2014-17-05_nader_vastgesteld.pdf
Afwijking hulpmiddel:geen