Havo 5 - Wiskunde A

Leerjaar:Havo 5 - 2020 - 2021
Vak: Wiskunde A
Methode:Getal & Ruimte HAVO A, 11e editie, deel 3
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500Gemiddelde van de toetsen uit 4H (GTO)25%Nee
T511TW1Hoofdstuk 6: "Statistiek en beslissingen" Hoofdstuk 10: “Statistische variabelen”E1, E3, E435 %S90Ja
T512TW1Reader: “Statistiek op de computer”E3, E4, E55 %C90Nee
T521TW2H9: Exponentiële verbanden H11: ''Formules en variabelen''C1, C2, C3, C4, C535%S90Ja
Totaal % weging SE100%
De volledige examenstof is te vinden op: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-wiskunde-a-havo/2021/havo/f=/wiskunde%20A_havo_2_versie_2021.pdf
Afwijking hulpmiddel:geen