Havo 5 - Scheikunde

Leerjaar:Havo 5 – 2020-2021
Vak: Scheikunde
Methode:Chemie Overal 4 HAVO en - 5 HAVO, 5e editie
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500-Gemiddelde van de toetsen uit 4H (GTO)20%--
PO500-Gemiddelde van de praktische opdrachten uit 4H (GPO)-5%-
T511P1HFST 7 "Zuren"A8, A10, B, C2, D110%-S45Nee
HFST 8.1 en 8.2: "Basen"
T512TW1HFST 8.4: "zuur-base reacties"A8, B, C2, C3, C5 t/m C7, D1 t/m D3, F320%-S90Ja
HFST 9: “Reacties en energie”
HFST 10: “Redoxreacties” (voorkennis: Chemisch rekenen, zouten en evenwichten)
PO521P2Zuur-base titratie.A2 t/m A5, A8, A9, B3, C2, C8, D1, D2, F4-15%INvtNee
T521P2HFST 11: "Kunststoffen" (voorkennis: koolstofchemie en moleculaire stoffenA8, B, C8, D1, D4, E36%-S45Nee
T522TW2HFST 12: "Chemie van het leven"A8, A14, D1, E1, E2, F1, F2, F5, G24%S90Ja
HFST 13: “Duurzaam Produceren” (voorkennis: Koolstofchemie, chemisch rekenen, scheidingsmethoden)
Totaal % weging SE80%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE20%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel: geen