Havo 5 - Rekenen

Leerjaar:Havo 5 – 2020-2021
Vak:Rekentoets 3F
Methode:Smartrekenen: Beoordeling "voldoende" op HD431 bij score vanaf 70% op eindtoets 3F. Beoordeling "goed" op HD431 bij score vanaf 85% op eindtoets 3F. Afname eindtoets TW2 en TW3
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
HD531Eindtoets 3FGetallen0,00%C60 minJa
Verhoudingen
Meten en meetkunde
Verbanden
Afwijking hulpmiddel: Geen