Havo 5 - Nederlands

Leerjaar:Havo 5 – 2019-2020
Vak: Nederlands
Methode::Nieuw Nederlands 4/5H
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500Gemiddelde van de toetsen uit 4H (eindcijfer 4H)10%10nee
HD511P1Leesverslag 6I
T511P1Debat15%M20ja
T512TW1Schrijfopdracht (betoog of beschouwing)35%C135ja
HD521P2Leesverslag 7 & 8 & balansverslag & literatuurlijst in drievoudI
T521TW2Leesvaardigheid (tekstbegrip en samenvatting)15%S180ja
T522TW2Literatuur (gelezen boeken & gedichten inclusief literatuurgeschiedenis)20%M15nee
T523TW2Spreekvaardigheid (wordt getoetst tijdens het mondeling)5%nee
Totaal % weging SE100%
Stof voor het CE: https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-havo-2/2020/havo
Afwijking hulpmiddel: bij T511, T522 en T523 is geen woordenboek toegestaan