Havo 5 - Nederlands

Leerjaar:Havo 5 – 2020-2021
Vak: Nederlands
Methode:Nieuw Nederlands 4/5H
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500Gemiddelde van de toetsen uit 4H (eindcijfer 4H)A1 A2 A3 C D E1 E2 E3 F20%nee
HD511P1Leesverslag 6E1 E2I
T511P1DebatB D A1 A2 A315%M20ja
T512TW1Schrijfopdracht (betoog of beschouwing)C D30%C135ja
HD521P2Leesverslag 7 (gedichten) & 8 & balansverslag & literatuurlijst in drievoudE1 E2I
T521TW2Leesvaardigheid (tekstbegrip en samenvatting)A1 A2 A3 D10%S180ja
T522TW2Literatuur (gelezen boeken & gedichten inclusief literatuurgeschiedenis)E1 E2 E320%M15nee
T523TW2Spreekvaardigheid (wordt getoetst tijdens het mondeling)B5%nee
Totaal % weging SE100%
Stof voor het CE: https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-havo-2/2021/havo
Afwijking hulpmiddel: bij T511, T522 en T523 is geen woordenboek toegestaan