Havo 5 - Natuurkunde

Leerjaar:Havo 5 – 2020-2021
Vak: Natuurkunde
Methode:Natuurkunde Overal, 4HAVO en 5HAVO 4e editie; Stofomschrijving CE: : https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-natuurkunde-havo/2021/f=/natuurkunde_havo_2_versie_2021.pdf
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500Gemiddelde van de toetsen uit 4H (GTO)20%Nee
PO511P1Praktische Opdracht "Elektriciteit"I20%INee
T511P1Hoofdstuk 7 “Stoffen en Materialen”D1, D210%S45Nee
HD511P1Keuzeopdracht OpticaB3INee
T512TW1Hoofdstuk 8 “Krachten in evenwicht” C115%S135Ja
Hoofdstuk 9 “Golven”B1
T521P2Hoofdstuk 10 “Medische Beeldvorming” B210%S45Ja
T522P2Keuzeonderwerp "Aarde en Klimaat" Onderzoek en presentatieopdrachtE210%PNee
T523TW2Hoofdstuk 11 “Zonnestelsel en Heelal” enE115%S135Ja
Hoofdstuk 12 “Finale”
Totaal % weging SE80%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE20%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel: geen