Havo 5 - Management en organisatie

Leerjaar:Havo 5 – 2019 - 2020
Vak: Management & organisatie
Methode:200% MO voor HAVO
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500Gemiddelde van de toetsen uit 4H (GTO)20%
T51141Domein A: vaardigheden - werken met bronnen Domein C: financiering - module 6 t/m 1110%S45Ja
T512TW1Domein E : Financieel beleid – module 14 t/m 16 + herhalingshoofdstukken30%S180Ja
T5214Domein A: vaardigheden - werken met bronnen Domein E: Financieel beleid – module 13 en 2110%S45Ja
Totaal % weging SE100%
CE stof: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-management-en-2/2019/havo/f=/m_o_havo_2_versie_2019.pdf
Afwijking hulpmiddel:geen