Havo 5 - Lichamelijke Opvoeding

Leerjaar:Havo 5 – 2020-2021
Vak: Lichamelijke Opvoeding
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
HD511P1Corona: Spel: VolleybalA, B, CPNEE
Spel: HonkbalA, B, CPNEE
Sportoriëntatie: Oriënteren op 2 sporten in de vrije ruimte = HDA, B, C, D, EP/SNEE
HD512P1Spel: Badminton A, B, CPNEE
Spel: BasketbalA, B, CPNEE
Spel: VolleybalA, B, CPNEE
Regelende rollenCPNEE
Starten met sportoriëntatie op 2 sporten in de vrije ruimte i.v.m. deadline P2A, B, D, EP/SNEE
Sportief deelnemen, daltonvaardigheden en presentieA, CPNEE
HD521P2Spel: Badminton A, B, CP/SNEE
Spel: Basketbal A, B, CPNEE
Spel: VolleybalA, B, CPNEE
Inleveren: Sportoriëntatie op 2 sporten in de vrije ruimte (buiten lestijd) + verslag = HDA, B, D, EP/SNEE
Regelende rollenCPNEE
Sportief deelnemen, daltonvaardigheden en presentieA, CPNEE
Per periode dient de leerling vanaf twee keer afwezigheid bij een blokuur, deze in overleg met de docent in te halen.
Afwijking hulpmiddel: geen