Havo 5 - Kunst

Leerjaar:Havo 5 – 2020-2021
Vak: Kunstvak Beeldende Vorming, KUA
Methode:Bespiegeling & door de docent verstrekt materiaal; Stofomschrijving CE: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-kunst-havo/2021/havo/f=/kunst_havo_5_versie_2021_nadere_vaststelling.pdf
Het eindcijfer voor “Kunstvak Beeldende Vorming” is het gemiddelde van het CE-cijfer voor KuA en het SE-cijfer voor KuBV
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
PO51141KUBV; Opdracht 1, beeldend onderzoek domein A B (SD A1,2)AB15%Nee
PO51241KUBV; Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie Opdracht 1 Subdomein A3 domein BAB5%Nee
PO51344KUA; Kunstgeschiedenis, scriptie 1e helft 20e eeuw (CE 2021) domein A B C ABC5%Nee
T511TW1KUBV; Reader “Beeldende begrippen” domein ABAB5%45ja
PO52151KUBV; Opdracht 2 beeldend onderzoek domein A B (SD A1,2)A B15%Nee
PO52251KUBV; Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie Opdracht 2 domein A BAB5%Nee
PO5232KUA; Kunstgeschiedenis, scriptie 2e helft 20e eeuw (CE 2021) domein A B CABC5%Nee
PO531P2-3 KUBV; Opdracht 3, beeldend onderzoek (3 werken) domein A (SD A1,2), B (c)AB40%Nee
PO53214KUBV; Werkverslag, presentatie beeldaspecten en vaktheorie Opdracht 3 domein A (SD A3), BAB5%Nee
HD521P1-3mondeling presentatie studie / beroep domein CCM
HD53116Inrichting examenexpositie 22 april
Totaal % weging SE5%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE95%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel: geen