Havo 5 - Kunst

Leerjaar:Havo 5 – 2019-2020
Vak: Kunstvak Beeldende Vorming, KUA
Methode:Bespiegeling & door de docent verstrekt materiaal; Stofomschrijving CE: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-kunst-havo/2019/havo/f=/kunst_havo_2_versie_2019.pdf ; Het eindcijfer voor “Kunstvak Beeldende Vorming” is het gemiddelde van het CE-cijfer voor KuA en het SE-cijfer voor KuBV
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
PO51141KUBV; Opdracht 1, beeldend onderzoek15%Nee
PO51241KUBV; Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie Opdracht 15%Nee
PO51344KUA; Kunstgeschiedenis, scriptie 1e helft 20e eeuw (CE 2020) 5%Nee
T511TW1KUBV; Reader “Beeldende begrippen”5%45ja
PO52151KUBV; Opdracht 2 beeldend onderzoek15%Nee
PO52251KUBV; Werkverslag, beeldaspecten en vaktheorie Opdracht 25%Nee
PO5232KUA; Kunstgeschiedenis, scriptie 2e helft 20e eeuw (CE 2020)5%Nee
PO53114KUBV; Opdracht 3, beeldend onderzoek (3 werken)40%Nee
PO53215KUBV; Werkverslag, presentatie beeldaspecten en vaktheorie Opdracht 35%Nee
Totaal % weging SE5%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE95%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel: geen